Onderzoek: 'Vuurwerkshows in plaats van zelf afsteken'


‘Vuurwerktraditie niet zo belangrijk’‘Vuurwerktraditie niet zo belangrijk’Tientallen gemeenten overwegen een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in te stellen. Zes op de tien (61%) respondenten zouden het een goed idee vinden als in hun gemeente het afsteken van vuurwerk wordt verboden en er in de plaats één gemeentelijke vuurwerkshow komt. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 mensen. 

Voorstanders verwachten dat er met gemeentelijke vuurwerkshows minder vuurwerkslachtoffers vallen en hopen dat de overlast door vuurwerk minder wordt. Tegenstanders geven aan dat het wel of niet afsteken van vuurwerk een persoonlijke keuze moet blijven. Ook vinden ze het niet terecht dat de belastingbetaler voor de kosten opdraait.

'Traditie niet zo belangrijk'
Opvallend is dat een meerderheid van de deelnemers (58%) aangeeft dat ze de traditie van vuurwerk afsteken met oud en nieuw niet belangrijk vindt; slechts vier op de tien ondervraagden (41%) hechten wel waarde aan de traditie. Hoe ouder de deelnemers zijn, hoe minder belangrijk ze de traditie vinden: van de ondervraagden tot 35 jaar vindt twee derde (65%) dat vuurwerk afsteken bij oud en nieuw hoort; in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder is dit nog maar 28 procent.

Afsteektijden verder beperken
Dit jaar zijn de tijden voor het afsteken van vuurwerk ingekort: in plaats van 10:00 uur mag vuurwerk nu pas vanaf 18:00 uur worden afgestoken op 31 december. De meerderheid van de deelnemers vindt dit nog niet ver genoeg gaan: van 36 procent mag deze tijd nog verder worden ingekort en van 27 procent mag vuurwerk tijdens de jaarwisseling helemaal verboden worden. 

Vanmiddag in Radio EenVandaag schuiven Gijs Rademaker en twee panelleden rond 15:30 uur aan om deze uitslag te bespreken. Vanavond in EenVandaag presenteert Mariëlle Koekenbier de uitslagen van dit onderzoek.
Een rapportage van het onderzoek is hier te vinden.

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 23.648 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 8 tot en met 12 december 2014.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Hoe belangrijk vindt u de traditie van vuurwerk met oud en nieuw?

 • 56%

  Belangrijk

 • 43%

  Niet belangrijk

 • 0%

  Weet niet/ geen mening

Hoe vindt u dat de regelgeving rond vuurwerk in Nederland zou moeten zijn?

 • 4%

  Algeheel verbod: vuurwerk helemaal verbieden

 • 60%

  Gedeeltelijk verbod: alleen gemeentelijke vuurwerkshows toestaan

 • 32%

  Geen verbod: iedereen mag zelf vuurwerk afsteken

 • 2%

  Weet niet/ geen mening

Hieronder staan enkele mogelijkheden. Welke heeft u het liefst?

 • 20%

  Deze afsteektijden mogen ruimer

 • 15%

  Nieuwe tijden handhaven: 18.00 uur tot 02.00 uur

 • 13%

  Verder beperken tot 21.00 - 02.00 uur

 • 26%

  Verder beperken tot 24.00 - 02.00 uur

 • 24%

  Overige

Vindt u het een goed of een slecht plan als al het vuurwerk in uw gemeente wordt verboden en er voor in de plaats een grote vuurwerkshow komt georganiseerd door de gemeente?

 • 64%

  Een goed plan

 • 29%

  Een slecht plan

 • 6%

  Weet niet/ geen mening

'Rond verpleeg- en verzorgingshuizen moet standaard een vuurwerkverbod komen met oud en nieuw'

 • 73%

  Mee eens

 • 19%

  Mee oneens

 • 6%

  Weet niet/ geen mening